logo
Latest News  
 
House Activities  

SCHOOL AND HOUSE OFFICIALS

HEAD BOY

Piyush Kumar

HEAD GIRL

Vandana Sancha

HOUSE

CAPTAIN

VICE-CAPTAIN

DAYANAND

Rohit Kumar

Tithi

ARVIND

Raja Babu

Harshita Sagar

VIVEKANAND

Anupam Mishra

Lakshmi Kumari

SHRADHANAND

Madhu Sudan

Aditi Singh

 

COTTAGES

PRINCE

Amish Oraon

PRINCESS

Himanshi Kumari

COTTAGE

CAPTAIN

VICE-CAPTAIN

ROSE

Adarsh

Gautam Kumar

LOTUS

Devraj Marandi

Nicky Kumari

BUTTERFULY

Roshni

Hanshika Kumari

PEACOCK

Harshit

Satyam Kumar